MU- SEASON 12 Nguyên bản của WEBZEN
Trang Chủ :
http://diangucmu.com/
QLTK :
http://taikhoan.diangucmu.com

Tải Game :
http://diangucmu.com/Download/

THÔNG TIN SERVER SỰ KIỆN - PHỤC SINH TRỖI DẬY




Không Ủy Thác - Lâu Dài - Ổn Định

Đội Ngũ BQT Chuyên Nghiệp - Đông Đảo - Hỗ Trợ Tận Tình
Máy Chủ Ổn Định - Đường Truyền Cao - AntiHack Tối Đa
B. Đao kiếm mới





C. Gậy - Khiên - Trượng Mới





2. Các đồ sau cập nhật thêm tính năng socket ( bỏ tính năng đồ 380 đi )
<span style="font-family: Arial"><strong><strong><font color="#800000"><font size="4"><strong>