MU- SEASON 12 Nguyên bản của WEBZEN
Trang Chủ :
http://diangucmu.com/
QLTK :
http://taikhoan.diangucmu.com

Tải Game :
http://diangucmu.com/Download/


Mu Keep Season 10 - Mu moi ra thang 6

- Server: Phuc Hung - Alpha Test: 21/12/2017 (13:00)
- Phiên Bản: Season 12 - Open Beta: 22/12/2017 (13:00)THÔNG TIN SERVER SỰ KIỆN - PHỤC SINH TRỖI DẬY
Không Ủy Thác - Lâu Dài - Ổn Định

Đội Ngũ BQT Chuyên Nghiệp - Đông Đảo - Hỗ Trợ Tận Tình
Máy Chủ Ổn Định - Đường Truyền Cao - AntiHack Tối Đa
B. Đao kiếm mới

C. Gậy - Khiên - Trượng Mới

2. Các đồ sau cập nhật thêm tính năng socket ( bỏ tính năng đồ 380 đi )
<span style="font-family: Arial"><strong><strong><font color="#800000"><font size="4"><strong>