thì các bạn vào clien kích vào file sualoivtm.reg
sẽ hết lỗi này nhé