Danh Sách Chi Tiết Những Sự Kiện Game Diễn Ra Hàng Ngày ( Có thể thay đổi )

Danh Sách Chi Tiết Những Sự Kiện Game Diễn Ra Hàng Ngày ( Có thể thay đổi )
***

Mỗi lần sự kiện chuẩn bị bắt đầu thì sẽ xuất hiện thông báo bằng dòng chữ vàng tại chính giữa màn hình game. Các bạn nhớ chú ý theo dõi. Sự kiện diễn ra tại Sub nào thì sẽ thông báo tại chính sub đó.Sự kiện Thời Gian ------------------------------------------------------------ Nội dung, cách tham gia Phần thưởng
Huyết Lâu
Lâu Đài Máu
(Blood Castle)
1 tiếng 1 lần
NPC "Linh hồn thiên sứ" tại Lorencia (146-132); Devias (209-30) hoặc Lorenmarket (233-79)
Không Party + thêm 300 Exp
Có Party + thêm 400 Exp
Ngọc, Items Hoàn Hảo, Item Mãnh
Tướng,
Quảng Trường Quỷ
(Devil Square)
2 tiếng một lần
NPC "Charon" tại Lorencia (149-132); Noria (171-105) hoặc LorenMarket (114-142)
Không Party + thêm 250 Exp
Party + thêm 350 Exp
Ngọc, Items Hoàn Hảo, Item Mãnh Tướng
Hỗn Nguyên Lâu (Chaos Castle)
2 tiếng 1 lần
Mua vé "Armor Guardman" tại Bar lorencia.
Không Party + thêm 50 Exp
Party + thêm 150 Exp
Ngọc, Items Hoàn Hảo, Item Thần,
Castle Deep

1h30
6h30
10h30
15h3019h30


Sự kiện diễn ra tại map Công Thành Chiến LorenDeep
Ngọc, Items Hoàn Hảo,
XMAS Attrack
0h45
2 tiếng 1 lần đến

22h45
Sự kiện diễn ra tại Lorencia các tọa độ:
Lorencia :
Devias :
Noria :
Ngọc ,Tuần lộc, CHAOS,Bless.
Ring Attrack
Phù thủy đỏ
0h20
2h20
4h15
6h15
8h15

10h20
12h20
14h20
18h20
20h20
22h20

Sự kiện diễn ra tại devias
Ngọc, Ring, Pen,
IllusionTemple
bạch Long ĐIện

1 00
5 00
9 00
13 00
17 00
19 00
21 00
23 00
Sự kiện diễn ra trong 15 phút khi đi train quái .
Ngọc, item Exl


Phù thủy trắng 0h00
2h004h006h008h0010h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
22h00
Diễn ra tại Lorencia,Devias,noria Ngọc, Nhẫn Phù Thủy
Binh Đoàn Thỏ Trắng 0h40,02h40,04h40,06h40,
08h40,10h40,12h40.14h40
16h40.18h40.20h40.22h40
Tại Map lots takan,arenaKhi đánh quái các bạn sẽ nhận được Ngọc các loại

Ngọc các loại
Boss Vàng
(Rồng và Boss Hoàng Kim)
0h00
2h00
4h006h008h0010h00
12h00
14h00
16h00
18h00
20h00
22h00
Diễn ra tại Devias quanh tọa độ 220-80.
Người chơi sẽ phải tự tìm và tiêu diệt chúng.
Hộp Kundun 1 2 3 4 5
Happy Hour 0h05
2h05
8h05
11h05
14h05
17h05
20h05
Diễn ra trong 20p tại Aida, Takan
Tăng exp, Drop gấp 2
Ngọc, Exp
Summer Event
(mùa hè)
0h20 ,2h20,4h20,6h20,8h20
10h20,12,20,14,20,16h20,18,20
20h20.22h20
Quái nhiều Tại Arena
diễn ra trong 5p
Item Xịn, Ngọc các loại

Sự Kiện Swamp of Calmness 0h25
4h25 ,8h25 , 12h25
16h25 , 20h25
Đánh Boss Medusa Item Xịn, Ngọc các loại
Sky event
(Thiên giới)
San nhện Selupan


Đại chiến
KunDun

1h20.3h20.5h20.7h20.9h20.
11h20.13h20.15h20.17h20.h19.20
21h20.23h2009 15
13 15
15 15
18 15
20 15
21 15
22 15
23 15

09 45
12 45
14 45
16 45
18 45
19 45
20 45

21 45
22 45
23 45
Đánh Kundun

Quái nhiều Tại Arena
Đồ thần thánh